• Easy life

Door Tessa Leenders

27-11-15

De komende klimaatconferentie COP21 staat in het teken van de klimaatverandering door opwarming van de aarde. Duizenden delegaties uit 195 landen komen eind november in Parijs bij elkaar om nieuwe afspraken te maken om gezamenlijk de klimaatverandering tegen te gaan.

Elektrische shuttleservice Renault-Nissan
De alliantie Renault-Nissan zet zich letterlijk in om het evenement klimaatneutraal te houden. Daarom rijden er 200 elektrische Renaults ZOE, Nissans LEAF en Nissans e-NV200 als shuttleservice. De auto’s rijden in totaal zo’n 400.000 kilometer in de stad. Niet eerder werd een evenement met zo’n grote elektrische vloot ondersteund. De auto’s worden bestuurd door medewerkers van Renault en Nissan die zich voor deze job hebben aangemeld.

Auto onderdeel van oplossing
Het merkwaardige hieraan is dat auto’s jarenlang gezien worden als onderdeel van het (uitstoot)probleem en nu opduiken als onderdeel worden van de oplossing. En dat is dus één van de thema’s waarover de delegaties zich buigen tijdens COP21: het schoner maken van onze elektriciteitsproductie en het schoner maken van mobiliteit. Er volgen ongetwijfeld in Parijs lange discussies en nog langere onderhandelingen met als resultaat afspraken die zo geformuleerd moeten worden dat iedereen zich erin kan vinden.

Vandaag, niet morgen
Dat is opvallend als je je realiseert dat datgene waarover straks duizenden mensen praten en onderhandelen al kant en klaar beschikbaar is. Een elektrische auto zorgt al voor nul uitstoot tijdens het rijden. En wie ook kiest voor zonnepanelen of aandelen in een windmolen verenigt duurzame energieproductie met duurzaam autorijden. Daar zijn helemaal geen internationale afspraken of verdragen voor nodig. Het kan vandaag al tegen gewone tarieven.

In feite hebben we met deze keuze directe invloed op energie, mobiliteit en de bijbehorende uitstoot (of het ontbreken ervan). De consument kan al doen, waarover beleidsmakers zitten te dubben. Niet dat COP21 dus overbodig is, want Nederland is een bevoorrecht land. India, China, Brazilië: het groeiend autogebruik en bijbehorende uitstoot in deze landen vormen een lokaal en wereldwijd vraagstuk. En dat moeten we ook oplossen, gezamenlijk.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.